Saltar al contenido

Català- Oracions Subordinades Adverbials impròpies.

  • por

Trucs per diferenciar-les

Sabem que les oracions subordiandes adverbials impròpies són aquelles que no podem canviar per un adverbi simple.

Un bon mètode per poder diferenciar-les és apendre un o dos connectors de cada i fer la prova canviant. si et queda bé ja has trobat el tipus d’adverbial impròpia que és.

Per exemple, jo sé que el connector ENCARA QUE s’utilitza per concessives, JA QUE per causals, A FI QUE per finals…Llavors si em trobo la frase:

La Laura va venir malgrat es trobava malament

La Laura va venir ja que es trobava malament ( no té sentit) NO és causal

La Laura va venir a fi que es trobava malament (Tampoc té sentit) NO és final

La Laura va venir encara que es trobava malament (Sí que funciona!) és Concessiva

Us deixo una infografia a mode de resum per ajudar-vos

Atenció!

El connector PERQUÈ ens pot funcionar tant per causals com per finals, així que va bé apendre un altre per poder fer la prova en cas de dubte.

Vagi bé!!